A DE T, S.L.

 

Empresa mataronina creada l’ any 1993, de gènere de punt exterior, que es va ubicar al carrer Castaños núm. 85 [1]. A principis de segle tenia una vintena de treballadors.

Altres empreses mataronines de mida o volum similar foren llavors Pratginé S.A. (Rierot-Avinguda del Maresme); Up to you S.L. (del carrer Cooperativa); Lemur-Caribú S.L. (a la carretera de Cirera); Dungaree S.A.; Ebrotex-Nova S.L.; Waldo Complementos S.L.; Manufactures Carrés Costa S.L. o Confecciones Yoev S.L.

 

 

 [1] http://www.axesor.es/Informes-Empresas/538458/GENERES_DE_PUNT_A_DE_T_SL.html