ABADAL, CA L’

 

Nom popular d’una de les impremtes més conegudes de Mataró que es fundà l’ any 1740, d’on sorgiren les principals publicacions i impresos locals (oficials, religiosos i civils) del segle XIX.[1]

El manresà Joan Abadal fundà la impremta l’ any 1735 i va ser continuada pels seus familiars successors. També s’ hi va imprimir bona part de la premsa mataronina de tots els temps i llibres, particularment de caràcter religiós. Altres impremtes típiques i de renom mataronines serien Ca l’Horta (del carrer d’ Argentona, 31), Gràfiques Vilà (a la Riera 64), Impremta Minerva (carrer de Barcelona 13), Tria i Tarragó (a la Rambla 28), Gràfica Fides (al carrer de Santa Maria 10), etc…[2]

Ca l’Abadal quedava situada a la Riera núm. 48, al davant mateix de l’edifici de l’Ajuntament. [3] En els seus darrers temps (tancà les seves portes al 1971) es convertí en una llibreria-quiosc.[4]

 

 

 



[1] COSTA I OLLER, Francesc: “L’ art dels Abadal”. Mataró, 1994. pàgs. 5-40.

[2] En els anys trenta del passat segle tenien també anomenada les llibreries de Jaume Altabella (a la Riera 17), de Joan Campeny (al carrer de Montserrat), “L’ Aurora” (del Beat Salvador 2) i “L’ Escolar” (Barcelona 16). I encara, des d’ abans, les d’ Agustí Roca, de Silveri Lleyxà, de Santiago Simó, la de Pere Vives i l’ Americana.

[3] GONZÁLEZ-AGÀPITO, Pilar: “Riera amunt, Riera avall”. Mataró, 2015. pàgs. 231-238.

[4] Veure l’ article “Els Abadal: Orígens de la impremta a Mataró”, signat per Francesc Costa i Oller i publicat a FULLS/26, del Museu Arxiu de Santa Maria. Mataró, juliol de 1896. pàgs. 37-40.