ABC CARTON

 

Empresa d’ Arts Gràfiques i d’ Impressió –també Diner Grup- que es localitzaria al carrer Abat Escarré 25 B, de Mataró.

Altres empreses de caràcter similar són o han estat Argra (Av. Lluís Companys 47); Copisteria Prims (Muralla de la Presó 21); Copisteria Castellà (Pujol 40); Copy-Rap S.L. (Tetuan 34); Datum (Massevà 2); Etiquetas Domingo S.L. (Gènere de Punt 16); Fàbregas-López S.L. (Iluro 70); Aquatre (Frederic Mistral 16); Fotografia Sancho (Iluro 32); Impremta Laietana (Carreró 20) i Traç (Plaça d’ Espanya 20). [1]

 

 

 [1] http://www.guiacapgrosdemataro.com/Arts-grafiques,-impremtes-3844.html