ACHARD, CA L'

 

El seu origen s’ha de situar a finals del segle XVIII, quan el fabricant Louis Achard –natural de Toulon, que era el vicecònsol de França a Mataró- i la seva esposa Josefa Gras començaren a treballar la filatura de cotó.[1] El 1853 tenien en funcionament 8 telers manuals [2] i a l’ any 1862 s’ hi instal.là el vapor.

Amb posterioritat, en època d’ expansió, va acollir les següents empreses: “Companyia Roldós i Rafart” (1859); “Oliver i Fonrodona”, “Fonrodona i Cia” (1884), “Joan C. Fonrodona” (1899). De tota manera el nom més popular i més conegut de l’empresa era les Veles. Avui desapareguda, quedava situada a la vorera de la banda de mar del carrer de Sant Pelegrí, edifici que s’havia iniciat el 1853, donant però al Ravalet. Posteriorment les seves naus foren ocupades per Tallers Bellmunt (casa Citroën), al Ravalet o Camí Ral, i per l’ empresa Roy, la part del carrer de Sant Pelegrí.

 

 

 [1] Indústries de Mataró a l’ exposició de 1844 a Barcelona foren ; Lluís Achard, Ramon Alsina, Joan Pau Arenas, Arenas i Carreras, Josep Alsina, Joaquim Agustí, Jaume Annexy, Pau Agustí, Salvador Aulet, Jaume Baladia, Francesc Biada, Francesc Costas, Joan Castells, Josep Comas, Bonaventura Collet, Pau Codina, Francesc Codina, Francesc Fradera, Joan Flamarich, Miquel Gironès, Vda. Gironès i fill, Gordils i Dalmau, Bonaventura Gasau, Gaspar Maspons, Carles Manent, Esteve Magenat, Marfà i Surià, Rosa Pou i fills, Jaume Presas, Antoni Rosal, Josep Rabell, Josep Rovira, Felicià Regàs, Julià Serra, Bru Segur, Teresa Surià, Elias Sala, Julià Serra, Ramon Sala, Miquel Surià, Cª Veil i Ollé, Joan Volart, Cª Vila i Salvat, Melcior Valdé i Josep M. Xarau.

[2] Aquest any, l’ empresa de Teresa Surià en tenia nou. I les de Rosa Pou, Josep Ayet, Josep Adrià, també vuit. Ja amb menys telers, amb sis, Gaietà Marfà. Amb quatre, Felicià Regàs, Joan Frigola i Carles Manent. Amb tres, Miquel Surià, Joaquim Rabell i Francesc Coll. Amb dos, Salvador Escapat i Josep Roberta. I amb un, Salvador Arnó.