“ADUANA” DEL TABAC, L’

 

També dita simplement “La Tabacalera”, estava situada al Camí Ral, al costat de Can Massuet. En aquest edifici, Antoni Gallifa i Grenzner hi tenia una fàbrica de mitges. Manel Gallifa i Grenzner havia comprat accions de la Compañía de Tabacos de Filipinas i obtingué la concessió de la venda de tabac des del Masnou fins a Blanes. El seu germà Josep M. portava l’ administració.

Prop de vint anys l’ Aduana” estigué ubicada al Camí Ral, fins al 1959, en què fou traslladada al carrer Nou de Caputxines.