AGRÀRIA, CÀMARA [1]

 

Organisme coordinador i impulsor de les activitats patronals de la pagesia mataronina de les darreres dècades del segle XX. La seva seu estava ubicada al carrer de Lepanto 93.

Fins al final de la Guerra Civil, n'hi havia hagut almenys dos de sindicats pagesos a Mataró, de diferent tendència, el Sindicat Agrícola de Mataró i Litoral i el Sindicat Agrícola Costa de Llevant. El primer és el que bastí l'edifici, inaugurat a principis de 1936 i molt ampliat el 1944.

La collita de la patata primerenca donava molta feina a transportistes i obrers temporers. I el sindicat oferia molts serveis als pagesos i els facilitava les millors condicions d'exportació, comercialització i per a obtenir llavors i altres productes necessaris.

El franquisme, que havia prohibit les associacions patronals i obreres, va crear a imatge del sindicat vertical la "Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos", a qui es van adjudicar, confiscats, els locals socials i també el gran casal de Mataró. Liquidada la "Hermandad", es van crear les Cambres Agràries, que no van celebrar eleccions democràtiques fins al cap de molts anys d'iniciada la transició. Serien guanyades per les candidatures de la Unió de Pagesos.

 

 

 [1] http://www.capgros.com/opinio/detall.asp?id=968