AGUSTÍ, CASES DEL CARRER DE SANT

 

Renglera de cases del segle XIX, construïdes amb el creixement fora murs de la ciutat en direcció mar. Les cases són de la mateixa alçada malgrat el desnivell del terreny. Totes tenen una planta amb un portal i una gran finestra, i un pis amb balcó. Les façanes estan decorades amb esgrafiats que reprodueixen casa per casa motius florals i naturals d'estil modernista. Exceptuant dos o tres, la gran majoria són de la família Viladevall Coll, que al mateix carrer hi té dues cases més. Estan catalogades per l'Ajuntament de Mataró.[1] Són de destacar els esgrafiats vuitcentistes d'estil modernista, els que es conserven millor dels que hi ha a la ciutat. [2]

Mataró contempla diversos carrers de cases de cos, construccions característiques del Maresme que prenen el nom de la seva superfície (uns vint pams de façana per quaranta de profunditat). En són exemples el carrer Montserrat, el de Santa Magdalena, el d'en Moles, entre d'altres.

 

 

 [1] http://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=2744

[2] http://patmapa.gencat.cat/web/guest/patrimoni/arquitectura?articleId=HTTP://GAUDI_ELEMENTARQUITECTONIC_8687