AIGUACUIT, L’

 

Fàbrica que estava situada a la banda sud de la carretera d’Argentona, al bell mig de Cerdanyola. Es convertí en l’actual Parc Puig i Cadafalch, després d’una llarga reivindicació dels veïns (1976), que desitjaven pal.liar amb espais verds l’excessiva densitat d’edificacions de la zona. Els terrenys eren propietat de la família Tunyí i aquest seria també el nom del parc, Parc de Can Tunyí, en la denominació popular.[1]

En concret l’ aiguacuit és una substància gelatinosa, d’ origen animal, que servia per a encolar i que era emprada per fusters o ebenistes. També per a fer capses de cartró i per a la fabricació de papers i de eixits.

La fàbrica era moguda, originàriament, per una màquina de vapor i també era coneguda com Labori i Cia o per Productora Química Catalana.[2]

 

 

 [1] LLIGADAS, Josep i DE MAYA, Juan F.: “Cerdanyola, el barri gran de Mataró. 1920-2000”. Ajuntament de Mataró. Patronat Municipal de Cultura. Col.lecció Caps de Bou, 28. Mataró, juny del 2000. pàgs. 179-184.

[2] Veure FULLS/103, DEL Museu Arxiu de Santa Maria. Mataró, abril de 2012. pàg. 22 i 35.