AIGÜES DE MATARÓ, S.A.

 

Tenia la seva seu al carrer de Montserrat 27 i posteriorment al de Pitàgoras 1-7, de Mataró. El precedent més llunyà de l’ entitat el tenim en la constitució, l’ any 1857, de “Palau, García i Cia”. Altres fites importants de la companyia serien la venda d’ una bona part de les aigües a la Companyia de Barcelona, amb la qual cosa Mataró es quedà solament amb la mina d’ en Saborit (1865); la constitució de “Fradera i Cia” (1900); la fusió amb el Servei Municipal d’ Aigües de Mataró (1946); l’ adquisició de totes les accions per part de l’ Ajuntament (1947); la construcció dels dipòsits de Can Boada i del Primer de Maig (1953); el petit transvasament de l’ aigua del Riu Ter (1968) o la transformació de l’entitat en Societat Privada Municipal (1990). També la construcció del dipòsit Els Turons, de forma totalment circular, que es troba al costat de l’ Hospital de Mataró.[1] I més recentment el dipòsit ubicat al capdavall de la Ronda Cerdanya, al davant del Sorrall, on als anys cinquanta o seixanta s’ hi havia ubicat un dipòsit d’ escombraries també conegut com La Brossa.

Cal subratllar en darrer terme els temes de gestió del clavegueram local, com la construcció de la infraestructura relacionada amb la depuradora d’ aigües (1980) i la construcció de millores del condicionament de la Riera de Sant Simó i del col.lector de Can Boada (1992). Finalment la canalització del Torrent de Can Boada, fins al mar (2002).[2] En diferents punts del perímetre emmurallat (Muralla dels Genovesos, Muralla de la Presó [3], etc…. hi ha múltiples torres distribuïdores d’ aigües. [4]

En temps més recents, Aigües de Mataró gestiona el denominat “Tub Verd”, un projecte de gran abast que aprofita l’ energia produïda a l’ Estació de les Aigües Residuals o la Planta de Reciclatge, per a climatitzar edificis importants de la ciutat, com el centre del Sorrall, l’ Hospital de Mataró o la Piscina Municipal del Parc Central. [5]

 

 

 [1] Per a consultar altres empreses relacionades amb el tema, veure http://www.guiacapgrosdemataro.com/

[2] http://www.aiguesmataro.com/ca/contacte-0

[3] http://patmapa.gencat.cat/web/guest/patrimoni/arquitectura?articleId=HTTP://GAUDI_ELEMENTARQUITECTONIC_8717

[4] Per a examinar molts mapes i plànols de la ciutat de Mataró, veure http://mapes.mataro.cat/, un servei editat l’ any 2018 pel mateix Ajuntament de Mataró.

[5] http://www.aiguesmataro.com/ca/el-tub-verd