ALEXANDER, CLAVELL I COMPANYIA

 

 

Inicialment l’ empresa era Clavell i Cia. A ella se li uniren els germans Alexander, Tomàs, David i Guillem, que van ser els qui signaren un primer conveni amb l’ Ajuntament de Mataró per a instal.lar enllumenat públic i l’ entitat -31 de juliol de1855- agafaria formalment el nom d’ Alexander, Clavell i Companyia.

El seu objectiu seria "la fabricación, confección y suministro de gas para el alumbrado de la ciudad de Mataró". Ben aviat però, els germans Alexander es desinteressarien del negoci i s’ obriren camí en una altra via industrial, venent el privilegi i els terrenys. En seria cap visible llavors, Narcís Clavell i Isern. De seguida fabricants i persones benestants varen decidir instal.lar el gas als seus domicilis i a les fàbriques.[1]

 

 

 [1] COSTA I OLLER, Francesc: "Llums al carrer: Del gas a l'electricitat". FULLS / 31. Museu Arxiu de Santa Maria. Mataró, abril 1988. pàgs. 29-35.