AMETLLER, MAS

 

Es troba documentat a Cirera, al segle XIV.[1] Altres masos de Cirera en aquell segle serien els Janer, Soler, Oliver, Vilardell, Reniu, Serra, Ouleda, Valensó i Aperset. Més endavant, ja als segles XVI i XVII, hi trobem també altres masos, com Campmajor (el Mas Pujol o Pujol del Palmer), Çafont (que possiblement es correspon amb el Mas Morot-Çafont, en terres del Mas Ouleda o Auleda), Gener (també denominat Esclaperol), Olivera (que s’ incorporaria al Mas Seguí), Reniu (al costat del Mas Soler i de l’ Auleda) i el Serra (que limitava amb el Vilardell).

 

 

 [1] GIMÉNEZ I BLASCO, Joan: “Mataró en la Catalunya del segle XVII “. Premi Iluro, 2000. Caixa d' Estalvis Laietana, 2001, p.72.