ANDREU I NOVELL, VÍDUA I FILLS DE J.

 

Coneguda també com Can Massuet, era una fàbrica de xocolata que estava situada al carrer de Sant Cristòfor núm. 21, a la Plaça Xica. Es diu –tot i que no està documentat- que s’ havia fundat l’ any 1567. En parla Luciano García Del Real, escriptor, que viatjà a Mataró l’ any 1893, en una sèrie d’ articles que es publicaren a “La Il.lustració Catalana”.[1]

En el mateix article, Luciano Gardía Del Real diu que també hi havia una altra fàbrica prou coneguda (“La fama de Catalunya”), que era dirigida per Francisco Pérez, successor de Lloveras.

 

 

 [1] FULLS/103. Museu Arxiu de Santa Maria. Mataró, abril de 2012. pàgs. 28 i 38.