ANGLADA, FUSTERIA

 

Felicià Anglada i Solà era el propietari d' aquesta popular fàbrica de serrar fusta i alhora magatzem, que hi havia a la muralla del Tigre. Va funcionar fins als anys setanta del segle XX, essent-ne gerent en aquell moment Enric Borrell i Pera, gendre seu, ja que estava casat amb Mª Àngels Anglada i Barot. Serien els pares d’ Anna Mª i d’ Enric. Enric Borrell i Pera va morir uns mesos després de la seva dona, el 1992.

Altres fusteries o fabriques de serrar fusta existents a Mataró, ja abans de la Guerra Civil, van ser la de Vicenç Bachs (Camí Ral 523), la Jané i Ruíz (del carrer d’ Iluro 16), la de Josep Monclús (Cooperativa 68), Recto i Companyia (Lepanto 77-105) i Enric Torrens (a l’ Avinguda de la República –ara Alfons XII- núms. 37-39).