ANTICS ALUMNES DE SANTA ANNA, ASSOCIACIÓ D’

 

Si bé n’ existeixen a les diferents escoles o col.legis mataronins, aquesta associació ha tingut un especial relleu, particularment a l’ hora de desenvolupar activitats culturals i humanes en moments de dificultats polítiques.

Així destacà la gran tasca feta pel Sr. Manuel Clariana, que desenvolupà cursos de català durant molts anys, en plena etapa franquista. També en el si de l’associació es creà la Secció Sardanista (1962), que té avui vitalitat. També ha col.laborat intensament en l’ organització d’ actes cívics a la ciutat, fora de l’ escola pròpiament dita.