APERSET, MAS

 

Es troba documentat a Cirera, al segle XIV.[1] Limitava amb el Mas Pere Andreu. Altres masos existents a Cirera, en aquest segle esmentat, foren els Janer, Soler, Oliver, Vilardell, Ametller, Reniu, Serra, Ouleda i Valensó.

També hi havia clares aglomeracions de masos en els espais que serien posteriorment el cas urbŕ de Mataró, Traiŕ i Valldeix.

 

 

 



[1] GIMÉNEZ I BLASCO, Joan: “Mataró en la Catalunya del segle XVII”. Op. Cit. pŕg. 72.