APLEX SCP

 

Establiment destinat a efectuar control de plagues i desinfeccions, en general, i especialment desinsectacions, desratitzacions o tractaments de la fusta. Es troba al carrer d’ Alemanya 2, a la zona de la Via Europa, de Mataró.[1]

Centres similars, a la ciutat, serien ACPLA – Iluroplagas (de la Ronda dels Paďsos Catalans 22); Catalana ambiental SCCL (Torrijos 86); Centre Fuig Poll Mataró (Altafulla 8) i Saniplagas (Via Europa 178). [2]

 

 

 [1] http://www.aplexplagas.com/

[2] http://www.guiacapgrosdemataro.com/Desratitzacio,-desinsectacio,-desinfeccio-3882.html