APP INFORMÀTICA PROFESSIONAL

 

Comerç al major i al detall d’ equips informàtics, material auxiliar i d’ oficina per a empreses i particulars. També realització de cursos. Es troba al carrer Gatassa 21, de Mataró.

Altres centres de caràcter similar serien, més aviat a la part oest de la ciutat, Micro Xip (Gatassa 24), D&D Serveis Informàtics (Sant Cugat 107), A4 Toner (Ronda O’ Donnell 93), Amppersan Tecnològics S.L. (Iluro 37), Market Softawe (Bialet i Massé 1), Cartridge World (Isern 96), Digital Net (Roger de Flor 25), Digital Work (Ronda Alfons XII, 9),

El Taller del PC i Inèdit (Av. Puig i Cadafalch 28 i 292, respectivament), Gen Key (Pizarro 85), Grupo NETPC (Fray Luís de León 20), Iluro Networks S.L. (Sant Josep Oriol 42) i Iluro Rètols (Unió 97). [1]

 

 

 [1] http://www.informacion-empresas.com/Empresa_MATARO-INFORMATICA-PROFESSIONAL.html