ARNAU, CASA

 

D’ estil barroc, com molts altres edificis del carrer de Bonaire, és el casal familiar d’ una nissaga prou coneguda a Mataró.

Elisabet Arnau, casada primer amb Sebastià Coll i després amb Joan Serra, era néta de Gabriel Arnau, qui el 1492 havia establert una botiga i fou "batlle reial". L'hereu d'Elisabet, Montserrat –nom masculí en aquell moment també- casat amb Antiga Serra és a l'origen de les tres branques Arnau que hi hauria a Mataró: La de Gabriel Arnau, que s'uniria amb els Palau, donant nom als Palau Arnau; la de Gaspar Arnau, que són els Arnau pròpiament dits i que amb el temps quedarien enllaçats amb els Partella; i la de Francesc Arnau, que no aniria més enllà del segle XVII. [1]

La residència originària de la família –Casal Arnau- era l' edifici barroc situat al carrer de Bonaire. Els Arnau, emparentats amb altres famílies mataronines de noms prou coneguts (Tria, Reniu, Padró, Cabanyes…), eren bàsicament botiguers i venedors i exercien altres activitats habitualment relacionades amb el comerç. [2]

 

 

 [1] REIXACH I PUIG, Ramon: "Els pares de la República....". Op. Cit. pàgs. 32, 33, 383, 394 i 395.

[2] REIXACH I PUIG, Ramon: “Els pares de la República. El patriciat a la Catalunya urbana moderna. Mataró, s.XV-XVIII”. Op. Cit. pàg. 379.