ARTS I OFICIS, ESCOLA D’

 

Avui desapareguda (ja que el seu edifici anomenat “la Fleca” va ser enderrocat -1960- a mesura que s’anava urbanitzant, en diferents fases, l’actual Plaça de l’Ajuntament), estava situada entre els carrers d’en Palau i del Carreró, amb accés per aquest darrer carrer.

A suggeriment de Terenci Thos i Codina, l’Ajuntament de Mataró decidí crear una escola nocturna professional per a joves obrers, proposta que fou acceptada creant-se l’Escola d’Arts i Oficis, inaugurada el 28 de novembre del 1885. En realitat, una escola de dibuix (1818) situada primer a la mateixa Casa de la Ciutat i després a l’ esmentada Fleca (1848) en són els seus precedents. També era la seu del primer Museu de Mataró, a la primera meitat del segle XX.[1]

Amb el temps, l’Escola va tenir molts alumnes i va assolir un gran prestigi.

Posteriorment es convertí en l’Escola de Formació Professional Industrial de Mataró, amb diferents branques o especialitats, que fou l’origen de l’ens que seria posteriorment l’Escola de Formació Professional “Miquel Biada”, ubicada a l’Avinguda Josep Puig i Cadafalch. L’ edifici del Carreró va ser enderrocat l’ any 1968.

 

 

 [1] SALAS I OLIVERAS, Ramon: “ De quan jo era noi. (De l’ última dècada del segle XIX a la segona del XX)”. Pròleg d’ Esteve Albert i Corp. Copisteria Castellà. Mataró, 1981. pàgs. 31-32.