ATENCIÓ I FORMACIÓ DE LA SEGURETAT SOCIAL, CENTRE D’

 

També conegut per les seves inicials CAISS, depèn del Ministeri d’ Ocupació i de Seguretat Social i les seves oficines, a Mataró, es troben al carrer de Jaume Balmes 32-34, fent cantonada amb el carrer Damià Campeny, a la part baixa de la població. A les dependències hi ha també la Tresoreria de la Seguretat Social. [1] És a les oficines on es fan les gestions d’ afiliació, cotització, recaptació i pagaments i té la Unitat de Recaptació Executiva.

 

 

 [1] http://www.guiacapgrosdemataro.com/Seguretat-social-2091.html