AULEDA, MAS

 

Mas ubicat al Veïnat de Cirera als segles XVI i XVII, sota el control dels Morot Çafont. Limitava amb el Mas Vilardell.[1] Possiblement es tracta d’ un nom evolucionat d’ Ouleda, que es constata ja al segle XIV a la mateixa zona.

Ho confirmaria el fet que, segons el capbreu de 1601, Antiga, filla d’ Antoni Çafont, alies Auleda, va aportar al seu marit Pere Morot i Çafont, peces procedents del Mas Auleda.

 

 

 [1] GIMÉNEZ I BLASCO, Joan: “Mataró en la Catalunya del segle XVII”. Op. Cit. pàg. 73.