AUTOPISTA KMO

 

Empresa mataronina que pertany a la denominada incubadora de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica (IMPEM), que és essencialment portal de venda de cotxes.[1] L’ edifici de l’ IMPEM es localitza al carrer Herrera núm. 70, si bé altres serveis paral.lels es situen ara al mateix Tecnocampus Mataró.

Altres empreses mataronines d’ aquest sector, serien –segons un estudi efectuat l’ any 2004 [2]- Bitlonia.com (serveis d’ Internet, al carrer Ernest Lluch s/n); Clap, SCCL. (enregistraments musicals, al carrer Serra i Moret, 6); Gersoft (serveis informàtics, al de Pablo Iglesias 63); Infotema de Comunicació (Formació, Camí Ral 553); Ingènium Multimèdia (Disseny Internet); Plenus Global Advisors (Serveis Internet); Irco (Antenes de telecomunicacions, Via Sèrgia 98); Kriter S.A. (Aplicacions de Gestió Empresarial, Pablo Iglesias 63); Microbis Multimèdia (Disseny Internet, Germans Thos i Codina, 43); Roca Informàtica S.L. (Auditoria Informàtica, Joanot Martorell 14); OutletPC (Països Catalans 43); Sala Assessor Informàtic S.L. (Serveis Informàtics, Batista i Roca 50); Sintelec Informàtica,S.L. (Serveix Informàtics, Torrijos 8) i altres que des de fa uns anys estan o estaven també integrades a la denominada “incubadora d’ empreses” de l’ Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró.

 

 

 [1] http://www.portalmataro.es/detall2.php?uid=20020607164505-006&control=hoy0duytYfrWQ&idioma=6

[2] http://www.mataro.cat/portal/contingut/document/publicacions/pacte_ocupacio/docs/pactelocal.pdf