BADA, CASA NOVA DELS

 

Propietat situada en l’ actual polígon industrial Mata-Rocafonda Sud, al nord-est del nucli urbà de Mataró. Es tracta d'unes restes ibèriques localitzades l'any 1988 durant l'obertura dels carrers que estructurarien el futur polígon industrial. En el talús deixat per les màquines excavadores es va observar l'existència d'un canvi en la sedimentació i una gran quantitat de material arqueològic seccionat.

La cronologia proposada pels excavadors situa l'estructura en el tercer quart del segle II a C. Les troballes s'interpreten com l'abocador d'un assentament ibèric molt romanitzat, possiblement relacionades amb el centre industrial terrisser situat a la Riera de San Simó i amb les sitges de localitzades prop de Ca la Madrona. [1]

 

 

 [1] http://patmapa.gencat.cat/web/guest/cerca;jsessionid=5566D9755F666D6BD092A6836867683D?p_p_id=PatCatMuseusFinder_INSTANCE_Z5w1&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_PatCatMuseusFinder_INSTANCE_Z5w1_struts_action=%2Fext%2Fmuseusfinder%2Fview-museus&_PatCatMuseusFinder_INSTANCE_Z5w1_doSearch=true&_PatCatMuseusFinder_INSTANCE_Z5w1_delta=1&_PatCatMuseusFinder_INSTANCE_Z5w1_keywords=&_PatCatMuseusFinder_INSTANCE_Z5w1_advancedSearch=false&_PatCatMuseusFinder_INSTANCE_Z5w1_andOperator=true&_PatCatMuseusFinder_INSTANCE_Z5w1_tipus__sexyComboHidden=Jaciment&_PatCatMuseusFinder_INSTANCE_Z5w1_tipus__sexyCombo=Jaciment&_PatCatMuseusFinder_INSTANCE_Z5w1_viewmode=detalle&_PatCatMuseusFinder_INSTANCE_Z5w1_orderByCol=no_order&_PatCatMuseusFinder_INSTANCE_Z5w1_orderByType=asc&cur=11171