BAIX, CAMÍ DE

 

Per contraposició al “Camí de Dalt” (que coincidiria amb l’actual carretera que va a Argentona o encara més en concret amb l’avinguda Josep Puig i Cadafalch), amb el nom “de baix” es designava el camí que anava a Barcelona i que quedava més proper a la costa, és a dir, l’actual Camí Ral.

Lògicament, amb el temps, el Camí de Baix –el Camí Ral- es convertí en un carrer més de la ciutat i la carretera Nacional II, que va de Madrid a França i que passa per Mataró, es traslladà a poca distància de la costa, essent paral.lel a la línia del ferrocarril.