BALMES, CONFECCIONES Y APRESTOS

 

Empresa extingida, es situaria originàriament -1989- al carrer de Balmes 43, de Mataró. També al carrer Antoni de Campany núm. 17. Els seus productes eren peces de vestir (no de pell) i gavardines (en particular). A principis de l’ actual segle tenia una vintena de treballadors.[1]

Per mida i característiques, en aquells anys, es podia comparar amb Gèneres de Punt Ametller S.A., Gèneres de Punt Fabrés S.A., Gèneres de Punt Pera S.A., Manufactures Carrés Costa S.L., Up to you S.L. o Lemur-Caribú S.L., entre moltes altres.

 

 

 [1] http://www.axesor.es/Informes-Empresas/459694/CONFECCIONES_Y_APRESTOS_BALMES_SL.html