BANDA MUNICIPAL DE MATARÓ

 

Es va fundar l’ any 1912 i va desaparèixer als anys setanta i era formada exclusivament per instruments de vent i de percussió. Els assajos de la Banda Municipal, abans de la Guerra Civil, es feien en una dependència del Museu. Posteriorment, en diferents estatges també municipals. En foren directors Agustí Coll i Josep Llorà. I, després de la Guerra Civil, Domènec Rovira, Romà Alia, Jacques Bodmer, Adrià Sardó, Joan Fossas, Honorat Vilamañà, Enric Gassol i Francisco Sánchez. [1]

Desapareguda la Banda, avui l’ Agrupació Musical del Maresme, que fa els assajos al Casal del carrer de Bonaire, realitza una tasca similar. Va ser creada el 1984 per iniciativa del músic Francesc Soler i Canton.

 

 

 [1] GUANYABENS I CALVET, Nicolau: « La Banda Municipal de Mataró. De la fundació a la Guerra Civil”. Article publicat a FULLS/100, del Museu Arxiu de Santa Maria. Mataró 2013.