BANYS NOUS

 

Eren els antics Banys de la Mare de Déu del Carme, administrats per Mn. Josep Mª Andreu, que estaven situats al capdavall del carrer de Jordi Juan, a la platja, on l’ any 1950 s’ hi inauguraria la piscina. Al 1933, les instal.lacions dels Banys Nous foren adquirides pel C.N. Mataró [1] i des de llavors, a les seves instal.lacions progressivament renovades s’ hi han efectuat múltiples activitats i competicions de qualsevol àmbit, particularment després de la construcció de l’ actual piscina (1982).

Cal dir que l’ any 1969 s’ havia inaugurat també la Piscina Municipal del Parc i que el C.N. Mataró hi traslladà per un temps les seves oficines, a fi i efecte de poder oferir un espai cobert als seus nedadors i associats.

 

 

 [1] Veure “L’ Abans”. Op. Cit. pàgs. 265-270.