BARŇMETRE, CASA DEL

 

De parets emblanquinades i portes i finestres pintades de blau, estava situada entre Can Maitanquis i l’ antic passatge per on passava el ferrocarril. Allŕ hi havia el “pis dels palers”, on dormien els « palers » que feien guŕrdia durant la nit. Com és sabut els palers eren els pescadors que s’ encarregaven d’ arrossegar –amb uns pals adequats- les barques fins a situar-les a la platja, ja en terra ferma.