BARONESSA, SÉNIA DE LA

 

Estava situada a l’ entrada de Mataró, a la banda de baix del Camí Ral, venint de Barcelona. N’ era el seu propietari Francesc Boter i Torres i es vengué l’ any 1792. Boter i la seva família eren gent adinerada i, segons Joaquim Llovet [1], tot i havent-se venut aquesta propietat, abonava al cadastre una quota de 1.104 rals d’ ardits, la qual cosa el situava en el sisè lloc entre els majors contribuents de Mataró.

 

 

 [1] Veure FULLS/71, DEL Museu Arxiu de Santa Maria. Mataró, octubre de 2001. pàg. 33.