BARRERA, LLEIXIUS

 

Francesc de P. Barrera i Simon i Àngela Rogés i Pla (morta el 1935, als 63 anys) serien els iniciadors de l’ empresa, situada al carrer de Sant Pere més alt. Francesc Barrera i Rogés va ser el marit de Dolors Thomàs i Genisans, que moriria el 1975, als 63 anys. Fills seus serien Ramon, casat amb Mª Dolors Soms i Cot i Francesc marit de Mª Àngels Linares i Linares.

Francesc Barrera i Rogés va morir el 1998, als 93 anys.[1]

 

 

 [1] GONZÁLEZ-AGÀPITO, Pilar: “Fàbriques de Mataró 01”. DC PLUS, Serveis editorials. Any 2016. pàgs. 211-217.