BATLLIA DE RAMON DE MATA

 

És una de les batllies del terme del Castell de Mata, que figuren al capbreu de Pere de Mŕrgens. Les batllies eren els territoris regits per un batlle, representant del senyor feudal, que vetllava pels seus interessos.

Les altres batllies eren la d’ en Majó (que abastava unes propietats que havien estat de Ramon de Palau o de Moguda), la d’ en Ponç (que havia estat confirmada al seu pare Ramon de Mataró) i la d’ en R. Llull (aquesta darrera a Llavaneres).

La batllia de Ramon de Mata venia de molt antic. L’ any 1238 li va ser ratificada per Berenguer de Torre.[1]

 

 

 [1] LLOVET I VERDURA, Joaquim: “Mataró. Dels orígens de la vila a la ciutat contemporŕnia”. Op. Cit. pŕg. 56.