BELLOC, MAS

 

Mas ubicat al Veïnat de Valldeix, als segles XVI i XVII. Altres masos de Valldeix en aquests moments foren els Bertran, Blai, Bruguera, Catà, Costa, Estruc i Feu, Feu, Garbí, Lladó, Marquès, Mataró, Morot, Riba, Pons, Portell, Roure, Sala, Sanguerra i Soler.[1] Alguns d’ ells han arribat als nostres dies i són clarament identificables.

 

 

 [1] GIMÉNEZ I BLASCO, Joan: “ Mataró en la Catalunya del segle XVII”. Op. Cit. pàg. 76.