BERA

 

També escrit Vera és una zona o espai que quedaria al costat de Traiŕ i que estaria travessat pel torrent del mateix nom. [1]

Es desconeix el significat de la paraula, perň sembla –seguint Joan Coromines [2]- que, escrit amb “V”, podria fer referčncia al color grisenc, d’ un fragment de terra o d’ una propietat.

 

 

 [1] GIMÉNEZ I BLASCO: “Mataró en la Catalunya…”. Op. Cit. pŕg. 75.

[2] COROMINES, Joan: “Onomasticon Cataloniae”. Op. Cit. pŕg. 459-460. Curial Edicions Catalanes. Barcelona, 1997. Volum VII.