BERENGUER, MAS

 

Com a Mas Berenguer en baix és constatat a Mata, a la segona meitat del segle XIV. Altres masos d’ aquest terme en aquella època foren els Cabrera, Carbonell, Lledó, Rubiol, Mascort, Pi, Bastit i Mata.

Molts altres masos hi havia repartits en aquell segle entre el Veïnat de Mata; la zona plana de Mataró (Bovet, Seguí, Palau, Caprec, Verdaguer, Sibila, Bertran, Vila…); el Veïnat de Traià (Oller, Torner, Salvador, Alegra, Scarp…); el de Cirera (Janer, Soler, Oliver, Vilardell, Ametller…) i el de Valldeix (Morot, Costa, Horta, Vilaseca, Tria, Andreu…).