BIADA, CAN

 

Es coneix així la casa núm. 27 del carrer d’ Argentona de Mataró, la casa natal de Miquel Biada i Bunyol, el propulsor del primer ferrocarril de la Península. De fet l’ edifici de l’ època no existeix avui. Una làpida, situada a la façana de l’ edifici construït en el seu lloc, ho especifica. [1]

Biada, a partir de 1847, va dedicar-se a la fabricació de fils, activitat que prosseguiren els seus fills, amb l’ empresa “Germans Biada i Cia”, al carrer de Sant Joan 53. La fi de la indústria caldria situar-la cap a 1869. Per a fabricar els seus productes, els Biada [2] llogarien les instal.lacions de la “Guanyabens i Cia”, situada al carrer de Sant Onofre, a baix a mar. [3]

 

 

 [1] http://ca.wikipedia.org/wiki/Miquel_Biada_i_Bunyol

[2] Veure l’ article “Genealogia de Miquel Biada i Bunyol”, de Joaquim Llovet, publicat a FULLS/66 del Museu Arxiu de Santa Maria. Mataró, gener del 2000. pàgs. 5-7.

[3] COSTA I OLLER, Francesc: “Mataró Liberal”. Op. Cit. pàgs. 177-178.