BIADA, INSTITUT D’ ENSENYAMENT MIQUEL

 

En realitat, oficialment, Escola de Formació Professional (1968) aquest centre substituí d’ alguna manera l’ antiga Escola d’ Arts i Oficis que, en el seu darrer període, va ser reconeguda com a escola de Formació Professional Industrial. L’ aprenentatge dels diferents oficis i de les belles arts s’ ha convertit en una activitat pròpia de centres docents de titularitat privada, llevat d’ alguns cursos formatius que ha portat a terme el Patronat Municipal de Cultura o altres entitats similars especialitzades.

Al cap d’ un temps (1979), l’ antiga Escola Biada esdevingué Institut Politècnic amb la mateixa denominació. Avui és un Institut d’ Ensenyament Secundari. [1] També ofereix Programes de Formació i Inserció. [2]

 

 

 [1] http://ca.wikipedia.org/wiki/Institut_Polit%C3%A8cnic_Miquel_Biada

[2] www.mataro.cat/web/portal/ca/educacio/secpost/index.htlm