BIO-INSPIRED SOLUTIONS S.L.

 

Empresa del món de la informàtica i de les noves tècniques de la informació i comunicació, constituïda l’ any 2002, que es va localitzar al carrer de Lepant núm. 3, de Mataró.[1]

Altres empreses mataronines d’ aquest sector, serien –segons un estudi efectuat l’ any 2004[2]- Bitlonia.com (serveis d’ Internet, al carrer Ernest Lluch s/n); Clap, SCCL. (enregistraments musicals, al carrer Serra i Moret, 6); Gersoft (serveis informàtics, Pablo Iglesias 63); Infotema de Comunicació (Formació, Camí Ral 553); Ingènium Multimèdia (Disseny Internet); Plenus Global Advisors (Serveis Internet); Irco (Antenes de telecomunicacions, Via Sèrgia 98); Kriter S.A. (Aplicacions de Gestió Empresarial, Pablo Iglesias,63); Microbis Multimèdia (Disseny Internet, Germans Thos i Codina, 43); Roca Informàtica S.L. (Auditoria Informàtica, Joanot Martorell 14); Sala Assessor Informàtic S.L. (Serveis Informàtics, Batista i Roca 50); Sintelec Informàtica,S.L. (Serveix Informàtics, Torrijos 8) i altres que en aquell moment estaven o estan integrades a la denominada “incubadora d’ empreses” de l’ Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró.

 

 

 [1] http://www.guias11811.es/informatica/mataro/bio-inspired-solutions-s.l./idm343033612/

[2] http://www.mataro.cat/portal/contingut/document/publicacions/pacte_ocupacio/docs/pactelocal.pdf