BLAI, MAS

 

Mas del Veïnat de Valldeix, als segles XVI i XVII, situat a la zona del Torrent d’en Daviu i Valldeix. Limitava amb el camí que anava a la parròquia de Sant Esteve de Canyamars i seria posteriorment derruït.

Altres masos del veïnat són, en aquests segles, els Bertran, Bruguera, Catà, Costa, Estruc i Feu, Garbé, Lladó, Marquès, Mataró, Morot, Riba, Pons Portell, Roure, Sala, Sanguerra, Soler i Belloc.