BN. PONÇ

 

Mas documentat al segle XIV, concretament a la zona de Valldeix. Documentats també en aquesta mateixa època i a Valldeix, són també els masos Morot, Horta, Costa, Vilaseca, Tria, Andreu, Feu, Mari, Janer, Ametller, Portell, Català, Fabrer Lledó, Soler B., Catà, Miralles, Miquel i Feliu.[1]

Valldeix és el veïnat de Mataró que queda a l’est del de Cirera i al peu mateix de la Serralada de Marina i que coincideix amb la conca de la riera del mateix nom, també denominada –en la seva part baixa- de Sant Simó.

 

 

 [1] GIMÉNEZ I BLASCO, Joan: “Mataró en la Catalunya del segle XVII”. Op. Cit. pàg. 72.