BODELLERIA, TORRENT DE LA

 

És el nom que també agafa el Torrent dels Sumells. Neix a la part alta de les Cinc Sčnies i va a parar al mar a poca distŕncia d’ on hi ha ara l’ Hotel Castell de Mata.. El nom “bodelleria” podria fer referčncia als revolts relativament pronunciats del mateix torrent, tot i que és una pura suposició.[1]

Més cap a Sant Andreu de Llavaneres i seguint un trajecte gairebé paral.lel, hi ha el Torrent Forcat. Aquest desemboca al costat mateix de la Casa Vermella.

 

 

 [1] COROMINES, Joan: “Onomasticon...”. Op. Cit. Volum III. pŕg. 134.