BONA

 

Espai o indret que queda a la banda est de la urbanització Can Quirze, sota la variant de la Nacional II (A-19), a la part baixa del Veïnat de Mata.

Es tracta d'un mot d'origen etimològic difícil de precisar. Joan Coromines [1] ho arriba a relacionar amb "terme" o límit d'una zona boscosa i l’ explicació podria ser vàlida per aquest cas concret. Els denominats Turons de la Bona queden situats al paratge d’ aquest nom, al Veïnat de Mata, al costat de la Urbanització “La Fornenca”. [2]

 

 

 [1] COROMINAS, Joan: “Onomasticon...”. Op. Cit. Volum III. pàg. 67.

[2] http://www.icc.cat/vissir/ Cal cercar el nom i fer l’ aproximació adequada, amb el “zoom”.