BORRÀS I MASSÓ, FÀBRICA

 

Estava localitzada al carrer de Sant Antoni 66.[1] Edifici civil molt característic, de planta baixa i pis, cobert per una teulada de dues vessants. En el conjunt destaca exclusivament la seva façana d'un estil absolutament neoclàssic. Té pòrtic amb quatre grans columnes jòniques i garlandes a les volutes, entaulament simple i un frontó triangular superior.

L'edifici fou realitzat cap el 1920 pel contractista de Mataró Ramon Cardoner. El fet de que aquesta fàbrica es realitzés d'una manera netament neoclàssica és degut a que els productes tèxtils que s'elaboraven tenien com a disseny de publicitat de la marca un temple clàssic.

 

 

 [1] http://patmapa.gencat.cat/web/guest/patrimoni/arquitectura?articleId=HTTP://GAUDI_ELEMENTARQUITECTONIC_8694