BOTER, MINA DE CAN

 

Mina d’ aigua que servia a les sènies que va seguir a la de Can Noè (la mina vella) i que naixia al paratge dels Vidals. Bàsicament era aigua que es feia servir per consum domèstic sobretot quan encara aquestes terres eren plantades de vinyes o de conreus de secà. Després lògicament s’ aprofità pel regadiu de les hortes, a través d’ una conducció que es pot observar encara, en part, suportada per unes arcades.