BOTER, OLIS

 

Fill de Josep Boter i Cardoner (1885-1961) i de Beneta Iglesias i Viader (morta el 1991, als 93 anys), Miquel dels Sants Boter era un comerciant d'olis -successor de Josep de Gerona- que tenia el seu magatzem al Camí Ral. Antigament l'empresa era coneguda amb el nom de Casa Branzuela.

Va ser regidor de l'Ajuntament de Mataró, quan era alcalde Pedro Crespo Gil. Després, a l'Ajuntament presidit per l'alcalde Francesc Robert i Graupera, formŕ part de la Comissió d'Hisenda i fou responsable del tema dels Escorxadors i dels Mercats Municipals. Formŕ part també de la Junta Administrativa de la Residčncia Municipal de Sant Josep i del Patronat de l' Escola de Formació Professional i Industrial.

Miquel dels Sants Boter i Iglesias morí el 1989, a l'edat de 57 anys. Vivia al carrer de Sant Agustí.