BRUCET, JOIERIA

 

Estava situada a les Galeries Aymà, justament en un dels espais que donaven a la Riera. La seva primera joieria, Lluís Brucet i la seva muller Neus Brossa, la instal.laren al carrer de Barcelona núm. 25.

Lluís, veritable joier artesà i dissenyador de les joies, mestre de joiers, estava a l’ interior, al taller, i la seva esposa era la venedora. En jubilar-se la seva filla Maria, es tancaren definitivament les portes. Era l’ any 2007. I quatre anys més tard, les de la botiga del carrer de Barcelona. A aquest carrer hi havia altres joieries prou conegudes: Cabré, Trens, Subirana, Esteve...