BRUGUERES, FONDO DE

 

Espai llarg i relativament esfondrat que està travessat pel torrent que comença a les immediacions de Can Bruguera i de la Font de la Moreneta i que va a parar a la Riera de Can Rimbles, entre aquesta masia i la de Can Gel. Més cap a l’ est i seguint un itinerari gairebé paral.lel es troba el Fondo Guitart.

A les immediacions del Fondo Brugueres hi ha Can Marc, Can Bartrès i Can Rimbles.