BUALOUS, TINTORERIA

 

De fet, el seu nom oficial era Tintoreria Barcelonesa, que s’ havia inaugurat l’ any 1834 i que estava situada al carrer de Barcelona 47. Però era coneguda popularment pel nom del seu propietari Joan Bualous i Calvet, que tenia també una sucursal del seu negoci a la Plaça de Cuba.

Rentaven roba i tenyien diferents peces, sobretot en uns anys en què era habitual tenyir vestits de color negre quan s’ esdevenia la mort d’ un familiar directe, en senyal de dol.

Cap als anys seixanta del passat segle, els Rusanes adquiriren el local i el negoci.