BULERA, VALL

 

Es localitza a Mata. Queda documentat a la Baixa Edat Mitjana, conjuntament amb altres noms de l’ actual Mataró que també fan referčncia a valls o depressions del terreny, com Vall Cirera, Ses Valls o Vall Guiro.[1]

 

 

 [1] CUADRADA, Coral: “El Maresme Medieval...”. Op. Cit. pŕg. 35.