BURINGUES, CAN

 

També Can Boringues de Baix, [1] és una masia d'Argentona, al Veïnat dels Pins núm. 17, entre Can Roviró i Can Riudameia i a poca distància del denominat Riu o Riera d’ Ameia. [2]

Altres masies o propietats del mateix veïnat, tot i que més avall de la riera, són Can Navas (edifici sumptuós i destacable), Can Tomàs Rajoler, Can Pins, Can Poi i fins i tot Can Manreset.

Ja anant cap a Dosrius, al nord de Can Poi, hi ha Can Rigola.

 

 

 [1] http://www.panoramio.com/photo/107344684

[2] GRUP LLAVOR: “Fonts. Itineraris per les fonts de Mataró… ». Op. Cit. pàg. 118.