CABRANSES, FONDO DE

 

Espai ubicat a la zona del Far (municipi de Dosrius) i que, a través del seu torrent, orienta les seves aigües ja cap el riu Mogent, al municipi de Llinars del Vallès.

Aquest espai queda clarament delimitat d’ una banda per el Far i Can Guitart i, per l’ altra, per Can Benet, per Can Trubuc i per Can Ferrerons. En algun moment, la línia del torrent serveix com a divisòria dels dos termes municipals.[1]

 

 

 [1] http://www.icc.cat/vissir/ Cal cercar el nom i fer l’ aproximació adequada, amb el “zoom”.